BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

        Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas nusakantis pirkėjo (toliau vartotojas) ir Pardavėjo (toliau paslaugos teikėjas) teises bei pareigas, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, paslaugų suteikimo ir pinigų grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su paslaugų pirkimu – pardavimu sportorevoliucija.lt svetainėje.
        Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias taisykles. Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

1. PASLAUGOS ĮSIGIJIMAS SVETAINĖJE

       1.1. Išsirinkite planą ir spauskite “Pasirinkti”.

       1.2. Užpildykite arba patvirtinkite savo kontaktinius duomenis.

       1.3. Patikrinkite ar užsakymas bei kontaktinė informacija yra teisingi ir patvirtinkite užsakymą.

   2. PASLAUGŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI

       2.1. Prekių kainos nurodytos eurais.

       2.2. Sportorevoliucija.lt svetainė turi teisę be perspėjimo pakeisti teikiamų paslaugų kainas.

       2.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

       2.3.1. Atsiskaitymas bet kuriame banko skyriuje ar elektronine bankininkyste pagal pateiktus atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

       2.3.2. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais.

    3. PASLAUGOS NUTRAUKIMAS, PINIGŲ GRĄŽINIMAS.

       3.1. Norint nutraukti paslaugos teikimą ir susigrąžinti pinigus, reikia žinoti:

       3.1.1. Būtina informuoti mus el. paštu saskaitos@sportorevoliucija.lt (nurodykite savo vardą pavardę ir paslaugos nutraukimo priežastis) prieš gaunant mitybos ar sporto planus. 

       3.1.2. Kitu atveju, jeigu gavote mitybos ar sporto planus, pinigų susigrąžinti neįmanoma. 

   4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

       4.1. Mes garantuojame:

       4.1.1. Sportorevoliucija.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų visų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą.

       4.1.2. Asmeninė informacija bus naudojama paslaugos pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti ir paslaugos kokybiškam teikimui užtikrinti.

       4.1.3. Asmeninė informacija nebus perduota kitiems asmenims be Jūsų sutikimo.

       4.1.4. Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus.

   5. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

       5.1. Vartotojas, norėdamas įsigyti sportorevoliucija.lt svetainėje siūlomas paslaugas, privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas;

       5.2. Mokėjimo informacijos skiltyje patvirtinti, kad su taisyklėmis ir sąlygomis susipažino.

   6. VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

       6.1. Vartotojas turi teisę užsisakyti sportorevoliucija.lt paslaugas bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.

       6.2. Vartotojas turi teisę atsisakyti sportorevoliucija.lt paslaugų (žiūrėti 3 skyrių).

       6.3. Vartotojas užsisakydamas paslaugą supranta ir įsipareigoja susimokėti vienkartinį mokėstį už paslaugas.

       6.4. Pasikeitus vartotojo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo juos atnaujinti.

       6.5. Vartotojas, naudodamasis sportorevoliucija.lt paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

   7. PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

       7.1. Vartotojui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti svetainės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, paslaugos teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti vartotojo galimybę naudotis sportorevoliucija.lt, išskirtiniais atvejais panaikinti vartotojo registraciją.

       7.2. Esant nuo paslaugos teikėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga “force majeure”) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Paslaugos teikėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti paslaugų teikimo veiklą, apie tai pranešęs vartotojui 7 d. prieš.

       7.3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas vartotojui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

       7.4. Paslaugos teikėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas suteikti paslaugos, įsipareigoja vartotojui grąžinti sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

   8. ATSAKOMYBĖ

       8.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei vertotojas registracijos formoje ir anketoje pateikia netikslius duomenis, paslaugos teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

       8.2. Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiųjų šalių veiksmai sportorevoliucija.lt svetainėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa vartotojo atsakomybe.

       8.3. Vartotojas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis sportorevoliucija.lt svetaine.

       8.4. Jei sportorevoliucija.lt svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, paslaugos teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

   9. PRAŠYMAI/SKUNDAI

       Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos ar prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el p. 
tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė 
www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje 
http://ec.europa.eu/odr/

    10. KITA

       Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

       Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

       Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.

       Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

       Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu (
info@sportorevoliucija.lt).

    11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

       Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

       Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Andrius 25 m.

Prieš pradėdamas mesti svorį priaugau papildomus 13 kg, kad galėčiau juos numesti ir įrodyti klientams jog pakeisti savo kūną galime kiekvienas ir kur kas lengviau nei tai gali pasirodyti iš šalies.

Mano pasikeitimas įvyko per du su puse mėnesio, tai buvo mano užsibrėžtas tikslas ir laikydamasis griežto subalansuoto plano sugebėjau tai pasiekti laiku. Nors ir buvo keletas nukrypimų, atsakingas požiūris į tikslą lengvai padėjo sugrįžti atgal į vėžias. Užsibrėžus bet kokį tikslą ir atkakliai jo siekiant, sėkmė neišvengiama. Subalansuotas mitybos ir sporto planas padėjo ne tik tirpdyti riebalinę masę, bet ir išlaikyti raumenų tonusą, kuris išlaiko kūną stangrų ir stiprų. Subalansuotos mitybos tikslas nėra suformuoti idealas kūno formas, tikslas yra turėti gerą sveikatą ir savijautą!